アトミクイックメニュー
  • 顧客ハッピーセンター
  • 会社紹介映像
TOP

home អាតូមី > ការណែនាំអំពីអាតូមី > ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន > ចក្ខុវិស័យនៃការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

ចក្ខុវិស័យនៃការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

០១- ភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន

គោលបំណងធំបំផុតគឺមនុស្ស
ដោយសារមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរូបនៃព្រះយេស៊ូ មនុស្សមិនគួរត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចដោយមធ្យោបាយណាទាំងអស់

មានឧទាហរណ៍ខ្លះនៃការប្រើប្រាស់មនុស្សជាឧបករណ៍សម្រាប់កេងប្រវ័ញ្ច
គេហៅវាថា «ទស្សនវិជ្ជាគោទឹកដោះ»
ហេតុផលនៃការថែទាំគោទឹកដោះ គឺមិនមែនដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់វាទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីផលិតទឹកដោះគោឱ្យបានជាអតិបរមា
ពោលគឺគោទឹកដោះនៅពេលនេះគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់សុខភាពមនុស្ស។
សាជីវកម្មជាច្រើនផ្អែកលើមូលដ្ឋានរបស់គេ «ទស្សនវិជ្ជាគោទឹកដោះ»

ទស្សនវិជ្ចាគ្រប់គ្រងរបស់អាតូមីត្រូវបានកសាងឡើងលើ «ទស្សនវិជ្ជាកូន»
"ម្ដាយថែទាំងកូនដោយគ្មានរំពឹងចង់បានអ្វីជាការតបស្នងឡើយ ។ គោលដៅមូលដ្ឋានគឺសុខភាពរបស់កូន ។

" "អាតូមីចាត់ទុកអតិថិជនជាគោលបំណង មិនមែនជាឧបករណ៍ទេ។
" ដូច្នេះគោលបំណងប្រតិបត្តិអាតូមីចម្បងគឺជាភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន។

០២- មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយនៅក្នុងតំបន់(HUB)

អាតូមីស្វែងរក «គុណភាពផ្ដាច់គេ, តម្លៃផ្តាច់គេ»
អាតូមីបានចាប់ផ្ដើមគោលំណងមួយ និង បានវាស់វែងដើម្បីធានារក្សាឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ បំផុតលើបណ្ដាញចែកចាយដទៃទៀត

វិសាលភាពនៃផលិតផលកំពុងតែត្រូវបានពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ ពីថ្នាំថែមុខ សក់ និងខ្លួនសំខាន់ៗ និង
អាហារបំប៉នសុខភាពរហូតដល់ផលិតផលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
ផលិផលចាំបាច់ទាំងនោះ ខ្លះបានចេញលក់ហើយ ហើយការផលិតនឹងពន្លឿន

អាតូមីនឹងផ្ដល់នូវផលិតផលចាំបាច់ៗរួមមាន ប្រភេទអាហារដូចជា ដំណាប់និងផលិតផលកសិកម្ម ជលផល និង សាច់សត្វ, នំ, នំបុ័ង, សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង, សម្ភារៈក្នុងផ្ទះដូចជា សម្ភារៈផ្ទះបាយ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និង សម្ភារៈបន្ទប់គេង, ផលិតផលធានារ៉ាប់រង, សំបុត្រមើលការសម្ដែង ។ល។
លើសពីនេះ អាតូមីនឹងបន្តពង្រីកទៅក្នុងទីផ្សារថ្មីៗឆ្ពោះទៅកាន់សកលភាវូបនីយកម្ម ។

យើងនឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវផលិតផលកូរ៉េដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិទេ ថែមទាំងនឹងស្រាវជ្រាវផលិតផលក្នុងប្រទេសនានាដែលយើងអាចផ្ដល់ទៅដល់ពិភពលោកដោយគុណភាពនិងតម្លៃល្អផ្ដាច់គេ

GSGD(GLOBAL SOURCING, GLOBAL DISTRIBUTION) ការបង្កើតប្រភពសាកល ការចែកចាយសាកល គឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាតូមី ។
នៅទីបញ្ចប់ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីចែកចាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈអាតូមី។

EVERYTHING, THROUGH ATOMY(=អ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈអាតូមី)!

៣- ក្រុមហ៊ុនកំពូលលំដាប់លេខ១

អាតូមីកំពុងតែគ្រោងឱ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនកំពូលលំដាប់លេខ ១ ។
គោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់យើងគឺ «ក្រុមហ៊ុនគ្មានបុគ្គលិក»

គឺត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានកម្លាំងមនុស្ស ដោយការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការទាំងអស់តាមរយៈកុំព្យូទ័រនីយកម្ម
ដូច្នេះបញ្ញាតិ្តនៃការងារអាតូមីខុសពីគេ។
ការងារពិតគឺជាការជម្រុះចេញនូវការងារ និងកម្លាំងពលកម្ម មិនមែនចេះតែធ្វើការងារមិនឈប់ទេ។
ដូច្នេះ នៅពេលដែលអ្នកដទៃកំពុងតែព្យយាមស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើការឱ្យបានប្រសើរជាងមុន យើងគិតអំពីវិធី ឲ្យមានដំណើការនៃការងារដោយមិនបាច់ធ្វើការងារ។

អាតូមីកំពុងតែគ្រោងឱ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនកំពូលលំដាប់លេខ ១ ។
វប្បធម៌របស់អាតូមីគឺ៖ ១- វប្បធម៌ផ្តោតលើគោលការណ៍ ២-វប្បធម៌រីកចម្រើនជាមួយគ្នា ៣-វប្បធម៌ចែករំលែក
វប្បធម៌ផ្ដោតលើគោលការណ៍សំដៅទៅលើវប្បធម៌ដែលបំពេញតម្លៃទូទៅរបស់មនុស្សជាតិ
វប្បធម៌រីកចម្រើនជាមួយគ្នាសំដៅទៅលើវប្បធម៌ដែលទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា គឺទាំងអ្នកចុះកិច្ចសន្យាបន្ត និយោជក អ្នកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល និង អតិថិជន។
ចុងក្រោយគឺ វប្បធ៌មចែករំលែកសំដៅទៅលើការបង្កើតភាពសុចរិតយុត្តិធម៌ និងតុល្យភាពក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ស្មើៗគ្នាដល់ជនគ្រប់រូប

មានតែអ្នកអាតូមីល្អបំផុតទេដែលអាចបង្កើតអាតូមីល្អបំផុតមួយបាន ។
បុគ្គលល្អបំផុតមានផ្នត់គំនិតដ៏មានសុខភាពល្អ និង សីលធម៌ល្អ ។
ព្រោះហេតុដូច្នេះ ការអប់រំ និង សិក្ខាសាលាទាំងអស់ដែលដំណើរការតាមរយៈអាតូមី ផ្ដោតទៅលើការធ្វើជាសុភាពបុរស
ឬសុភាពនារីពិតប្រកបដោយផ្នត់គំនិតនៃជម្រើសដ៏ជោគជ័យ

យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់បំផុតរបស់អាតូមីគឺ ភាពស្មោះត្រង់។