Quick Menu
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • วีดีโอแนะนำบริษัท
TOP

home อะโทมี่ > เกี่ยวกับอะโทมี่ > ข้อมูลบริษัท > คติพจน์

คติพจน์

ยึดมั่นในจิตวิญญาณ บริหารวิสัยทัศน์
ยืนหยัดด้วยศรัทธา บริการอย่างนอบน้อม

SPIRIT
ยึดมั่นในจิตวิญญาณ มนุษย์ที่มีจิตใจ มีจิตวิญญาณเปรียบเสมือนสิ่งที่พระเจ้าบันดาลสร้างขึ้นมา ฉะนั้นเราไม่ควรใช้มนุษย์เป็นแค่เครื่องมือทำการต่างๆ เราต้องให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของมนุษย์
VISION
บริหารวิสัยทัศน์ สิ่งที่มองเห็นบนโลกนี้ล้วนมาจากที่ที่มองไม่เห็นด้วยตา
ซึ่งก็คือผลิตผลของความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง

วิธีการคาดการณ์อนาคตที่แม่นยำที่สุดก็คือ การวางแผนอนาคต
อนาคตที่วิ่งเข้าหาเราล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความตั้งใจของเราทั้งสิ้น

เรายินดีสร้างวิสัยทัศน์และเติมเต็มเป้าหมายนั้นให้ออกมาอย่างสมบูรณ์และชัดเจน
ความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นจะเป็นพลังฝ่าฟันอุปสรรคนานาไปได้

เราต้องทำอนาคตที่ฝันไว้ให้เป็นจริง
เรือที่แล่นไปอย่างไร้จุดหมาย สุดท้ายก็ต้องอับปางลง
FAITH
ยืนหยัดด้วยศรัทธา ความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
ความเชื่อเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จะเป็นแรงผลักดันให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริง

เพียงเรายึดมั่นในศรัทธา แม้สิ่งนั้นจะอยู่สูงแค่ไหน ในที่สุดเราก็จะสามารถขึ้นไปถึงจุดนั้นได้

เมื่อเรายืนอยู่บนภาพอนาคตที่ไม่มีใครมองเห็นได้ คนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจเรา
แต่เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามความเชื่อของเรา
เพราะเราเชื่อในปาฏิหาริย์
HUMILITY
บริการอย่างนอบน้อม ความนอบน้อมคือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญของเรา
แม้ว่าเราจะมีเป้าหมายที่สูง แต่เราต้องปฏิบัติตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ
งานของเราจัดอยู่ในธุรกิจบริการ
เราตระหนักเสมอว่าเราเป็นผู้ให้บริการที่ปฎิบัติกับผู้อื่นอย่างนอบน้อมด้วยใจจริง
หากเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เราจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นมากขึ้น
ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแล้ว หากเราถ่อมตนผู้คนจะยกย่องและให้เกียรติเรา