Quick Menu
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • วีดีโอแนะนำบริษัท
TOP

home อะโทมี่ > เกี่ยวกับอะโทมี่ > ข้อมูลบริษัท > นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร

บริษัทที่เล็กแต่ใหญ่

แนวทางการบริหารกิจการของอะโทมี่ก็คือ "การเป็นบริษัทที่เล็กแต่ใหญ่"
ฟังเผินๆ อาจดูเหมือนเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง แต่ที่จริงแล้วในประโยคนี้ซ่อนไปด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่สำคัญอยู่

เราเป็นบริษัทที่ใหญ่ด้วยคุณค่าจริงๆ ไม่ได้ใหญ่หรือโอ่อ่าแต่ตัวหรือภายนอก
เพราะเราไม่สร้างหนี้และไม่จัดกิจกรรมหรืองานเลี้ยงที่สิ้นเปลือง
เราคิดว่าการลดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้นักธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
เพราะความจริงที่ว่าการเงินของประชาชนเป็นรากฐานความมั่นคงของสังคมนั้นแสดงให้เห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ
ช่องว่างทางฐานะของคนในสังคมกำลังเป็นปัญหาหนักของสังคม
ฉะนั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน อะโทมี่จำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นบริษัทใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยปัญหานี้

เราจะพัฒนาให้การทำงานของเรากินแรงน้อยที่สุด และลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ให้เป็นบริษัทที่เล็กแต่ทำการใหญ่ตามตั้งใจ