Quick Menu
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • วีดีโอแนะนำบริษัท
TOP

home อะโทมี่ > เกี่ยวกับอะโทมี่ > ข้อมูลบริษัท > เป้าหมายของการบริหาร

เป้าหมายของการบริหาร

01. ความสำเร็จของลูกค้า
คุณค่าของมนุษย์คือเป้าหมายสำคัญของเรา
ตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า เราจะใช้มนุษย์ด้วยกันเป็นแค่เครื่องมือไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม

อย่างเช่นปรัชญาเรื่อง"วัวนม"
การที่คนคอยดูแลเอาใจใส่วัวนมนั้น ก็เพื่อใช้วัวเป็นแค่เครื่องมือให้ได้มาซึ่งน้ำนมปริมาณมากๆ เท่านั้น
ซึ่งปกติแล้วธุรกิจส่วนใหญ่ได้ยึดปรัชญานี้ในการดำเนินธุรกิจ

แต่ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอะโทมี่นั้นไม่ได้ยึดปรัชญาวัวนมเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แต่เรายึดปรัชญา"การเลี้ยงลูก"
การที่แม่เลี้ยงและดูแลลูกนั้น แม่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากลูก
แต่จุดประสงค์หลักของแม่ก็แค่หวังให้ลูกเติบโตอย่างสมบูรณ์เท่านั้น

ด้วยปรัชญานี้ อะโทมี่จึงไม่ได้ใช้ลูกค้าเป็นแค่เครื่องมือ
แต่เราเห็นลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ
และความสำเร็จของลูกค้านั่นเองคือ เป้าหมายแรกทางธุรกิจของอะโทมี่

02. ศูนย์กลางการกระจายสินค้า
อะโทมี่ผลิตสินค้าโดยเน้นคุณภาพและตั้งอยู่ในราคาที่จับต้องได้ "Absolute Quality, Absolute Price".
เราตั้งเป้าหมายและพยายามเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงกว่าช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่องทางอื่นๆ

สินค้าหลักตอนนี้นอกจากเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้ว
เรายังขยายขอบเขตโดยการผลิตสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ อีกด้วย
และตอนนี้สินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้เริ่มออกจำหน่ายแล้ว พร้อมกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

ในอนาคตเราจะจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป สินค้าแฟชั่น เครื่องครัว
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกันภัย หรือตั๋วการแสดงต่าง ๆ ฯลฯ
นอกจากนี้เราจะขยายตลาดของเราไปสู่นานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ไม่ใช่เพียงจำหน่ายสินค้าเกาหลีในตลาดโลกเท่านั้น แต่เราจะเฟ้นหาสินค้า Absolute quality
Absolute price จากทั่วโลกเพื่อนำเสนอต่อเหล่าสมาชิก

และนั่นคือกลยุทธ์ GSGD (GLOBAL SOURCING, GLOBAL DISTRIBUTION) ของอะโทมี่
กลยุทธ์ที่จะทำให้ในท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างสามารถสรรหาได้จากอะโทมี่นั่นเอง

EVERYTHING, THROUGH ATOMY!

03. ธุรกิจระดับแนวหน้า
อะโทมี่ไม่ใช่เพียงธุรกิจชั้นนำ แต่เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจระดับแนวหน้า
หนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือ การเป็นบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานคน

เป็นการดำเนินงานทุกขั้นตอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นแม้ว่าจะไม่มีแรงงานคน แต่งานของบริษัทก็ยังคงดำเนินต่อไปได้
ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการทำงานของอะโทมี่จึงแตกต่างจากบริษัทอื่น
เราเชื่อว่าการทำงานที่แท้จริง คือ การกำจัดงานให้หมดไป
ในขณะที่บริษัทอื่นๆ กำลังคิดหาวิธีที่จะพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น อะโทมี่พยายามค้นคว้าหาวิธีที่ได้งานมาโดยไม่ต้องทำงาน

อะโทมี่มุ่งสู่วัฒนธรรมของการเป็นธุรกิจระดับแนวหน้า
1.วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบ  2. วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน 3. วัฒนธรรมการแบ่งปัน
วัฒนธรรมการรักษากฏระเบียบ เป็นวัฒนธรรมที่จะสร้างคุณค่าให้แก่มนุษยชาติ
วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมที่จะทำให้ธุรกิจที่ร่วมลงทุน พนักงาน นักธุรกิจและลูกค้าได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
วัฒนธรรมการแบ่งปัน เป็นวัฒนธรรมของการแบ่งสรรปันส่วนอย่างสมดุลและยุติธรรม
รวมถึงการแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเหมาะสมด้วย

เราคิดว่าการที่อะโทมี่จะเป็นธุรกิจระดับแนวหน้าได้นั้น บุคคลากรของเราจะต้องอยู่ในระดับแนวหน้า
บุคลากรแนวหน้าในที่นี้คือ คนที่มีสามัญสำนึกที่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี
ด้วยเหตุนี้ทุกการอบรมของอะโทมี่จะมุ่งเน้นให้บุคลากรที่มีสามัญสำนึกที่ดีของเราพัฒนาไปเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอย่างเต็มตัว
ไม่ว่าพวกเขาไปที่ไหน ผู้คนจะได้เคารพและให้เกียรติ

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของอะโทมี่ก็คือ "ความตรงไปตรงมา"