LOGIN

  • Нэвтрэх нэр
  • Нууц үг

Нэвтрэх

※ Гишүүн болохын тулд та Атомигийн спонсортой байх хэрэгтэй.

Борлуулалтын төлөөлөгч гэж юу вэ? > Нүүр

Борлуулалтын төлөөлөгч нь Атомигийн гишүүнээр бүртгэлтэй, ATOMY CO.,LTD -ээс олон нийтэд зарласан үйл ажиллагааны дүрэм, маркетингийн төлөвлөгөө, бүтээгдэхүүн худалдан авах дүрмийн дагуу Атомигийн бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг бие даасан борлуулалтын төлөөлөгч юм.

※ Нэвтрэх болон бүртгэлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Хэрэглэгчид туслах төвийн (976)7744-8580 дугаарлуу холбогдоно уу