ลืมชื่อบัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน

คุณลืมเลขบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านใช่หรือไม่ เราจะช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด * กรุณากรอกปีเดือนวัน (YYYYMMDD เช่น 19920315)

ค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้

สมาชิกตั้งแต่ระดับชารอนโรสขึ้นไป กรุณาสอบถามข้อสงสัยที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-024-8926 ถึง 28

  • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จึงจะสามารถทำการยืนยันได้
  • สมาชิกตั้งแต่ระดับชารอนโรสขึ้นไป กรุณาสอบถามข้อสงสัยที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-024-8926 ถึง 28
  • เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น. (หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อบัญชีผู้ใช้

กรุณาใส่หมายเลขสมาชิกโดยไม่ใส่ SO

ชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิด
* กรุณากรอกปีเดือนวัน (YYYYMMDD เช่น 19920315)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ค้นหารหัสผ่าน