Find my ID/Password

Нэвтрэх нэрээ мартсан уу? Эндээс нэвтрэх нэрээ хайна уу.

Нэр
Төрсөн он сар өдөр ex) YYYYMMDD
Гар утас +976 -

Нэвтрэх
нэрээ хайх

  • Sharon-Rose цолтноос дээш цолтой гишүүд шууд холбогдож болох Хэрэглэгчид туслах төв : at +976-7744-8580
  • Ажлын өдөр : Да~Ба (9:00 - 18:00)
Нэвтрэх нэр S0'-өөс бусад гишүүний дугаараа оруулна уу
Нэр
Төрсөн он сар өдөр ex) YYYYMMDD
Гар утас +976 -

Нууц үг хайх