home Нүүр > Маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетингийн төлөвлөгөө
Атомигийн тэнцвэртэй, шударга урамшууллын зарчим нь гишүүн бүрийн амжилтын төлөө алсын хараат шийдэл юм.

Гишүүнчлэлийн зэрэг

  • Атомигийн хэрэглэгч нь худалдан авалтын нийт дүнгээс болон Атомигаас авах урамшуулалт цалингийн түвшнээс хамааран 5 зэрэгт ангилагддаг.

Зэргийн дараалал ба зэрэг хангах нөхцөл

Гишүүн
Хуримтлаглдсан PV нь 10,000-299,999
Агент
Хуримтлагдсан PV нь 300,000-аас дээш болон гишүүний хувьд доод багийн өмнөх сарын PV нь 600,000-аас дээш
Онцгой Төлөөлөгч
Хуримтлагдсан PV нь 700,000-аас дээш болон агентийн хувьд доод багийн өмнөх сарын PV нь 1,400,000-аас дээш
Төлөөлөгч
Хуримтлагдсан PV нь 1,500,000-аас дээш болон онцгой агентийн хувьд доод багийн өмнөх сарын PV нь 3,000,000-аас дээш
Дистрибютр
Хуримтлагдсан PV нь 2,400,000-аас дээш болон төлөөлөгчийн хувьд доод багийн өмнөх сарын PV нь 4,800,000-аас дээш

Гишүүний урамшуулалт цалин:
Нийт олгогдсон PV онооны 44%-ийг гишүүдэд зэргээс нь хамаарч 7 хоног бүр урамшуулалт цалин хэлбэрээр буцаан олгодог.
Гишүүд багийн (доод шугамын) PV хуримтлуулахын тулд дор хаяж 10,000 хувийн PV хуримтлуулсан байх ёстой.
Гишүүний бонусыг 7 хоног бүрийн лхагва гарагаас дараа 7 хоногийн мягмар гарагийн 23 цаг хүртэлх өдөр тутмын хаалтын тооцоог хийснээс хойш 7 хоногийн дараа буюу дараагийн мягмар гарагтаа урамшуулал олгогдоно.

Зэргийн дугаарлалт 8 7 6 5 4 3 2 1
Зэрэг Худалдааны
төлөөлөгч
Агент Тусгай агент Дилер Онцгой эрхт
Дистрибьютер
Онцгой эрхт
Дистрибьютер
Онцгой эрхт
Дистрибьютер
Онцгой эрхт
Дистрибьютер
Өдөр тутмын
гүйцэтгэл
ACC ≥ 300,000 PV ACC ≥ 300,000 PV ≥ 700,000 PV ≥ 1,500,000 PV ≥ 2,400,000 PV ≥ 6,000,000 PV ≥ 20,000,000 PV ≥ 50,000,000 PV
Оноо 5 15 30 60 90 150 250 300

Мастер цолны урамшуулалт цалин : Нийт олгогдсон PV онооны 20% нь мастер цолны зэрэглэлээс хамаарч урамшуулалт цалин хэлбэрээр буцаан олгодог.

Мастер цолны урамшуулалт цалин:
Нийт олгогдсон PV онооны 20% нь мастер цолны зэрэглэлээс хамаарч урамшуулалт цалин хэлбэрээр буцаан олгодог.

Цол Урьдчилсан нөхцөл Цолтны бонус
Sales Master Доод талын баг тус бүр нь хамгийн багадаа 2,5 сая PV оноо цуглуулсан Тусгай агент зэрэглэлтэй гишүүн

Хэрэв бага оноотой баг нь дор хаяж 300,000 PV цуглуулсан тохиолдолд Тусгай агент хувийн PV онооноосоо тухайн багт шилжүүлж Sales master цолны болзлыг хангах боломжтой.
Нийт олгогдсон PV онооны 10% нь Sales Master цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг
Diamond Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Sales Master цолтонтой Дилер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 5% нь Diamond Master болон түүнээс дээш мастер цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг.
Sharon-Rose Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Diamond Master цолтонтой Онцгой эрхт Дистрибьютер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 2% нь Sharon-Rose Master болон түүнээс дээш мастер цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг.
Star Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Sharon-Rose Master цолтонтой Онцгой эрхт Дистрибьютер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 1.2% нь Star Masters болон түүнээс дээш мастер цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг
Royal Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Star Master цолтонтой Онцгой эрхт Дистрибьютер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 1% нь Royal Masters болон түүнээс дээш мастер цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг.
Crown Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Royal Master цолтонтой Онцгой эрхт Дистрибьютер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 0.5% нь Crown Masters болон түүнээс дээш мастер цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг.
Imperial Master Доод талын баг тус бүр нь дор хаяж 2 Crown Master цолтонтой Онцгой эрхт Дистрибьютер зэрэглэлтэй гишүүн Нийт олгогдсон PV онооны 0.3% нь Imperial Masters цолтнуудад тэнцүү хуваарилагддаг.

Мастер цолны урамшуулалт цалинг 7 хоног бүр тооцож олгодог.


Оноо хуримтлуулах тооцоот хугацаа: сар бүрийн 1-15 болон 16-с сарын сүүл хоног хүртэл.

Мастер цол ахих шалгуур

Detail
Мастер цол Цол ахих шалгуур Цол ахих нөхцөл
Sales Master,
Diamond Master,
Sharon-Rose Master
Цол ахихад ямар нэгэн хязгаарлах нөхцөл байхгүй. 1. Цолоо дараалан ахиулах ёстой гэсэн нөхцөл байхгүй
2. Хугацаанд хязгаарлалт байхгүй (гишүүнчлэл идэвхтэй байх хугацаанд)
3. Diamond Master-с эхлэн нэгэн зэрэг 2 цолны нөхцөл хангах боломжгүй болно.
Star Master,
Royal Master,
Crown Master,
Imperial Master
Өмнөх мастер цолоо 3 удаа хамгаалсны дараа дараагийн түвшний мастер цол руу ахина.

Цол ахисны урамшуулал

ЦОЛ Урамшууллын агуулга
Sales Master Атоми ХемоХИМ*1 сет, Атоми The FAME*1 сет, Атоми Оройн арьс арьчилгаа 4*1 сет
Diamond Master 2,440,000 төгрөг бэлнээр, Атоми ХемоХИМ*1 сет, Атоми The FAME*1 сет, Атоми Оройн арьс арьчилгаа 4*1 сет
Sharon-Rose Master 4,880,000 төгрөг бэлнээр, Гадаад руу 3 шөнө 4 өдөр гэр бүлийн хамт аялах аяллын тасалбар (2 тасалбар)
Star Master 24,390,000 төгрөг бэлнээр, Гадаад руу 3 шөнө 4 өдөр гэр бүлийн хамт аялах аяллын тасалбар (4 тасалбар)
Royal Master 121,950,000 төгрөг бэлнээр, Сар бүр үйл ажиллагаандаа зарцуулах 4,880,000 төгрөг эрх, Машин түрээслэх зөвшөөрөл, Гадаад руу 10 шөнө 11 өдөр гэр бүлийн хамт аялах аяллын тасалбар (4 тасалбар)
Crown Master 731,700,000 төгрөг бэлнээр, Сар бүр үйл ажиллагаандаа зарцуулах 12,200,000 төгрөг эрх, Автомашин, Гадаад руу 10 шөнө 11 өдөр гэр бүлийн хамт аялах аяллын тасалбар (4 тасалбар)
Imperial Master 2,439,000,000 төгрөг бэлнээр, Сар бүр үйл ажиллагаандаа зарцуулах 24,400,000 төгрөг эрх, Автомашин, 165м2 оффис, хувийн нарийн бичиг, Хувийн жолооч, Гадаад руу 10 шөнө 11 өдөр гэр бүлийн хамт аялах аяллын тасалбар (4 тасалбар)
Цол ахисны урамшууллыг тооцох аргачлал
  1. 1. Бүтээгдэхүүн нь худалдан авалтын үнийн дүнгээр бодогдоно.
  2. 2. Star Master-с доош цолтой бол гадаад руу аялах эрх 1 хүний 1,951,000 төгрөг / Royal Master-с дээш цолтнууд гадаад руу аялах эрх 1 хүний 9,756,000 төгрөг
  3. 3. Машин түрээслэх зардал сард 2,440,000 төгрөг
  4. 4. Crown Master-н машин 156,100,000 төгрөг, Imperial Master-н машин 190,240,000 төгрөг
  5. 5. 165м2 оффисын сарын түрээс 6,100,000 төгрөг
  6. 6. Нарийн бичгийн цалин: 3,660,000 төгрөг, жолоочийн цалин: 4,880,000 төгрөг

Сургалтын төвийн урамшуулал